آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی

استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی

1398-01-13

استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی با ظاهر اداری و شیک و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی با ظاهر اداری و شیک و حقوق مکفی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی