آگهی استخدام منشی خانم در شرکت موسیقی

استخدام منشی خانم در شرکت موسیقی

1398-01-13

استخدام منشی خانم در شرکت موسیقی با ظاهر آراسته و خوش برخورد در ستارخان

استخدام منشی خانم در شرکت موسیقی با ظاهر آراسته و خوش برخورد در ستارخان

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی