آگهی استخدام کارمند خانم در هتل اژانس مسافرتی

استخدام کارمند خانم در هتل اژانس مسافرتی

1398-01-13

استخدام کارمند خانم در هتل اژانس مسافرتی با ساعت کار 10 الی 18 و حقوق مکفی

استخدام کارمند خانم در هتل اژانس مسافرتی با ساعت کار 10 الی 18 و حقوق مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی