آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

1398-01-13

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با ساعت کار 12 الی 20 و حقوق 2 م

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با ساعت کار 12 الی 20 و حقوق 2 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی