آگهی استخدام کارمند خانم در یک شرکت بازرگانی لوازم جانبی صوتی و تصویری بسیار معتبر

استخدام کارمند خانم در یک شرکت بازرگانی لوازم جانبی صوتی و تصویری بسیار معتبر

1398-01-12

استخدام کارمند خانم در یک شرکت بازرگانی (لوازم جانبی صوتی و تصویری) بسیار معتبر با حقوق وزارت کار

استخدام کارمند خانم در یک شرکت بازرگانی (لوازم جانبی صوتی و تصویری) بسیار معتبر با حقوق وزارت کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی