آگهی استخدام منشی خانم در دفتر فروش خودرو

استخدام منشی خانم در دفتر فروش خودرو

1398-01-12

استخدام منشی خانم در دفتر فروش خودرو با ساعت کار 8/30 الی 17/30 و حقوق 1 م

استخدام منشی خانم در دفتر فروش خودرو با ساعت کار 8/30 الی 17/30 و حقوق 1 م

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی