آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

1398-01-11

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز با ظاهر مناسب و حقوق مکفی

مشهد هاشمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی