آگهی استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس عروسی

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس عروسی

1398-01-11

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس عروسی با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات مجالس عروسی با حقوق مکفی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی