آگهی استخدام کارمند اداری آقا و خانم در دفتر املاک

استخدام کارمند اداری آقا و خانم در دفتر املاک

1398-01-11

استخدام کارمند اداری آقا و خانم در دفتر املاک در دو شیفت کاری با حقوق ماهانه تا 10 م

استخدام کارمند اداری آقا و خانم در دفتر املاک در دو شیفت کاری با حقوق ماهانه تا 10 م

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی