آگهی استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکت معتبر طراحی همکاری با برند بین المللی

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکت معتبر طراحی همکاری با برند بین المللی

1398-01-11

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکت معتبر طراحی همکاری با برند بین المللی با حقوق مکفی به همراه بیمه

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکت معتبر طراحی همکاری با برند بین المللی با حقوق مکفی به همراه بیمه

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی