آگهی استخدام مسئول دفتر در یک شرکت ایرانی ترکیه ای

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت ایرانی ترکیه ای

1398-01-11

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت ایرانی ترکیه ای با ظاهر مناسب و اداری و حقوق مکفی

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت ایرانی ترکیه ای با ظاهر مناسب و اداری و حقوق مکفی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی