آگهی استخدام منشی مدیر عامل در یک شرکت معتبر

استخدام منشی مدیر عامل در یک شرکت معتبر

1398-01-11

استخدام منشی مدیر عامل در یک شرکت معتبر با ظاهر آراسته و حقوق 2/500 م

استخدام منشی مدیر عامل در یک شرکت معتبر با ظاهر آراسته و حقوق 2/500 م

تهران باقرخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی