آگهی استخدام راننده با ایسوزو نیسان یخچالدار

استخدام راننده با ایسوزو نیسان یخچالدار

1398-01-11

استخدام تعدادی راننده با ایسوزو و نیسان یخچالدار جهت حمل لبنیات فروشگاه های زنجیره ای اکوروش با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی راننده با ایسوزو و نیسان یخچالدار جهت حمل لبنیات فروشگاه های زنجیره ای اکوروش با درآمدی رضایت بخش

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی