آگهی استخدام گرافیست در شرکت تجهیزات پزشکی

استخدام گرافیست در شرکت تجهیزات پزشکی

1398-01-11

استخدام گرافیست در شرکت تجهیزات پزشکی جهت انجام امور تبلیغاتی. لطفا رزومه در واتسپ ارسال شود

استخدام گرافیست در شرکت تجهیزات پزشکی جهت انجام امور تبلیغاتی. لطفا رزومه در واتسپ ارسال شود

شیراز عفیف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی