آگهی استخدام راننده با وانت مبلی

استخدام راننده با وانت مبلی

1398-01-11

استخدام یک راننده با ظاهری آراسته و جوان همراه با وانت مبلی جهت همکاری با درآمد خوب و مزایا

استخدام یک راننده با ظاهری آراسته و جوان همراه با وانت مبلی جهت همکاری با درآمد خوب و مزایا

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی