آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1398-01-11

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت همکاری در ساخت فیلم کوتاه.جهت ارتباط یک ویدیو معرفی کوتاه به شماره تلگرام ارسال کنید

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت همکاری در ساخت فیلم کوتاه.جهت ارتباط یک ویدیو معرفی کوتاه به شماره تلگرام ارسال کنید

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی