آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی تلفنی ایمان

استخدام راننده جهت کار در تاکسی تلفنی ایمان

1398-01-11

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی تلفنی ایمان با محیطی دوستانه و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی تلفنی ایمان با محیطی دوستانه و زنگ خور بالا

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی