آگهی استخدام پرسنل فروش در شرکت معظم ستاک

استخدام پرسنل فروش در شرکت معظم ستاک

1397-07-30

استخدام پرسنل فروش در شرکت معظم ستاک در زمینه مواد غذایی با حقوق ثابت ۲ میلیون ، پورسانت پلکانی ، جوایز فروش ، پاداش ، بیمه تامین اجتماعی

استخدام پرسنل فروش در شرکت معظم ستاک در زمینه مواد غذایی با حقوق ثابت ۲ میلیون ، پورسانت پلکانی ، جوایز فروش ، پاداش ، بیمه تامین اجتماعی

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی