آگهی استخدام مژه کار در سالن زیبایی

استخدام مژه کار در سالن زیبایی

1398-01-10

استخدام مژه کار در سالن زیبایی. با تجربه و مسلط به لیفت و لمینت . لطفا تماس بگیرید

استخدام مژه کار در سالن زیبایی. با تجربه و مسلط به لیفت و لمینت . لطفا تماس بگیرید

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی