آگهی استخدام مواد کار مو در سالن زیبایی

استخدام مواد کار مو در سالن زیبایی

1398-01-10

استخدام مواد کار مو در سالن زیبایی با تسلط به لایت و مش و کراتینه و...افراد با سابقه تماس بگیرند

استخدام مواد کار مو در سالن زیبایی با تسلط به لایت و مش و کراتینه و...افراد با سابقه تماس بگیرند

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی