آگهی استخدام اپیلاسیون کار در آرایشگاه

استخدام اپیلاسیون کار در آرایشگاه

1398-01-10

استخدام اپیلاسیون کار در آرایشگاه مجهز و با سابقه به صورت درصدی یا اجاره .

استخدام اپیلاسیون کار در آرایشگاه مجهز و با سابقه به صورت درصدی یا اجاره .

کرج شهر جدید اندیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی