آگهی استخدام کارمند جهت مدیریت سایت در دفتر

استخدام کارمند جهت مدیریت سایت در دفتر

1397-07-30

استخدام کارمند جهت مدیریت سایت در دفتر مسلط به مدیریت سایت وردپرسی و پرستاشاپی,توانایی مدیریت محصولات و ثبت سفارش.دفتر در محدوده خیابان منوچهری میباشد.واجدین شرایط رزومه خود را به شماره درج شده ارسال نمایند.

استخدام کارمند جهت مدیریت سایت در دفتر مسلط به مدیریت سایت وردپرسی و پرستاشاپی,توانایی مدیریت محصولات و ثبت سفارش.دفتر در محدوده خیابان منوچهری میباشد.واجدین شرایط رزومه خود را به شماره درج شده ارسال نمایند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی