آگهی استخدام تدوینگر در شرکت فیلم سازی

استخدام تدوینگر در شرکت فیلم سازی

1398-01-09

استخدام تدوینگر در شرکت فیلم سازی با تسلط به فتوشاپ و ادیوس.

استخدام تدوینگر در شرکت فیلم سازی با تسلط به فتوشاپ و ادیوس.

اصفهان مشتاق دوم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی