آگهی استخدام گرافیست در موسسه هنری

استخدام گرافیست در موسسه هنری

1398-01-09

استخدام گرافیست در موسسه هنری جهت طراحی پست های اینستاگرام. به صورت دورکاری.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام گرافیست در موسسه هنری جهت طراحی پست های اینستاگرام. به صورت دورکاری.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

اصفهان دروازه شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی