آگهی استخدام مجری خانم در گروه هنری آریانا

استخدام مجری خانم در گروه هنری آریانا

1398-01-09

استخدام مجری (کودک) خانم در گروه هنری به صورت پاره وقت. برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

استخدام مجری (کودک) خانم در گروه هنری به صورت پاره وقت. برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

اصفهان سروش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی