آگهی استخدام نظافتچی اتاق هتل در قشم

استخدام نظافتچی اتاق هتل در قشم

1397-07-07

استخدام نظافتچی اتاق هتل در قشم با ضامن ساعت 9 الی 16 در یک هتل

استخدام نظافتچی اتاق هتل در قشم با ضامن ساعت 9 الی 16 در یک هتل

قشم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی