آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ترمیم مو

استخدام منشی خانم در موسسه ترمیم مو

1398-01-09

استخدام منشی خانم در موسسه ترمیم مو با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 600.000 تومان

استخدام منشی خانم در موسسه ترمیم مو با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 600.000 تومان

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی