آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-01-09

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با تسلط به سخت افزار و امور اینترنتی.

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با تسلط به سخت افزار و امور اینترنتی.

نجف‌ آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی