آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-01-09

استخدام تعدادی نیروی منظم جهت همکاری در پیک موتوری آی پیک با درآمدی رضایت بخش و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی نیروی منظم جهت همکاری در پیک موتوری آی پیک با درآمدی رضایت بخش و زنگ خور بالا

مشهد شهرک شهید رجایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی