آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر

استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر

1398-01-09

استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر با روحیه بالا و توانمند و متعهد و حقوق مکفی

استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر با روحیه بالا و توانمند و متعهد و حقوق مکفی

شیراز ملاصدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی