آگهی استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت پیمانکاری

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت پیمانکاری

1398-01-09

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت پیمانکاری به همراه ضمانت معتبر و بیمه

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت پیمانکاری به همراه ضمانت معتبر و بیمه

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی