آگهی استخدام منشی خانم در مجموعه آموزشی معتبر

استخدام منشی خانم در مجموعه آموزشی معتبر

1398-01-09

استخدام منشی خانم در مجموعه آموزشی معتبر با ساعت کار 16 الی 22 و حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در مجموعه آموزشی معتبر با ساعت کار 16 الی 22 و حقوق مناسب

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی