آگهی استخدام منشی آقا در تاکسی سرویس

استخدام منشی آقا در تاکسی سرویس

1398-01-09

استخدام منشی آقا در تاکسی سرویس با ساعت کار 6 الی 14 و خوش برخورد

استخدام منشی آقا در تاکسی سرویس با ساعت کار 6 الی 14 و خوش برخورد

اهواز پاداد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی