آگهی استخدام منشی خانم در نمایندگی پرداخت الکترونیک

استخدام منشی خانم در نمایندگی پرداخت الکترونیک

1398-01-09

استخدام منشی خانم در نمایندگی پرداخت الکترونیک به صورت نیمه وقت و حقوق 500.000 تومان

استخدام منشی خانم در نمایندگی پرداخت الکترونیک به صورت نیمه وقت و حقوق 500.000 تومان

اهواز کوی رمضان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی