آگهی استخدام منشی خانم در مزون لباس

استخدام منشی خانم در مزون لباس

1398-01-08

استخدام منشی خانم در مزون لباس به صورت تمام وقت و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در مزون لباس به صورت تمام وقت و حقوق مکفی

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی