آگهی استخدام تهیه کننده در گروه هنری

استخدام تهیه کننده در گروه هنری

1398-01-08

استخدام تهیه کننده در گروه هنری جهت ساخت فیلم کوتاه و اجرای تئاتر.

استخدام تهیه کننده در گروه هنری جهت ساخت فیلم کوتاه و اجرای تئاتر.

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی