آگهی استخدام منشی خانم در شرکت حسابداری

استخدام منشی خانم در شرکت حسابداری

1398-01-08

استخدام منشی خانم در شرکت حسابداری با حقوق مکفی در محدوده صفائیه میدان جانبازان

استخدام منشی خانم در شرکت حسابداری با حقوق مکفی در محدوده صفائیه میدان جانبازان

قم صفائیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی