آگهی استخدام هنرجو بازیگری در گروه هنری نمایشی

استخدام هنرجو بازیگری در گروه هنری نمایشی

1398-01-08

استخدام هنرجو بازیگری در گروه هنری نمایشی با استخدام در صورت عملکرد خوب.لطفا از طریق تلگرام در ارتباط باشید

استخدام هنرجو بازیگری در گروه هنری نمایشی با استخدام در صورت عملکرد خوب.لطفا از طریق تلگرام در ارتباط باشید

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی