آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-01-08

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت انجام پروژه سینمایی.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت انجام پروژه سینمایی.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی