آگهی استخدام دستیار کارگردان در شرکت فیلم سازی

استخدام دستیار کارگردان در شرکت فیلم سازی

1398-01-08

استخدام دستیار کارگردان در شرکت فیلم سازی جهت ساخت فیلم بلند مستقل.لطفا فقط از طریق پیامک در ارتباط باشید

استخدام دستیار کارگردان در شرکت فیلم سازی جهت ساخت فیلم بلند مستقل.لطفا فقط از طریق پیامک در ارتباط باشید

تهران شادمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی