آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی

1398-01-08

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی با محیطی منظم و آرام

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی با محیطی منظم و آرام

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی