آگهی استخدام راننده ماشین ایسوزو

استخدام راننده ماشین ایسوزو

1398-01-08

استخدام راننده منظم و خوش اخلاق جهت رانندگی با ماشین ایسوزو 6 تن با درآمدی خوب

استخدام راننده منظم و خوش اخلاق جهت رانندگی با ماشین ایسوزو 6 تن با درآمدی خوب

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی