آگهی استخدام منشی خانم در وانت تلفنی آرا

استخدام منشی خانم در وانت تلفنی آرا

1398-01-08

استخدام منشی خانم در وانت تلفنی آرا به صورت عصرکاری در محدوده شهرک گلها خیابان صنعت جنب املاک پارسیان

استخدام منشی خانم در وانت تلفنی آرا به صورت عصرکاری در محدوده شهرک گلها خیابان صنعت جنب املاک پارسیان

شیراز بنی هاشمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی