آگهی استخدام منشی خانم در دفتر مشاور املاک

استخدام منشی خانم در دفتر مشاور املاک

1398-01-08

استخدام منشی خانم در دفتر مشاور املاک با ظاهر مناسب ترجیحا ساکن صدرا

استخدام منشی خانم در دفتر مشاور املاک با ظاهر مناسب ترجیحا ساکن صدرا

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی