آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

1398-01-08

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با ظاهر مناسب و اداری در محدوده افسریه

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با ظاهر مناسب و اداری در محدوده افسریه

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی