آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر مونتاژ اسباب بازی

استخدام کارمند خانم در دفتر مونتاژ اسباب بازی

1397-07-30

استخدام کارمند خانم در دفتر مونتاژ اسباب بازی در یک محیط آرام و مناسب برای بانوان

استخدام کارمند خانم در دفتر مونتاژ اسباب بازی در یک محیط آرام و مناسب برای بانوان

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی