آگهی استخدام منشی مدیرعامل در شرکتی خصوصی

استخدام منشی مدیرعامل در شرکتی خصوصی

1398-01-08

استخدام منشی مدیرعامل در شرکتی خصوصی با ظاهر آراسته و زیبا و حقوق مکفی

استخدام منشی مدیرعامل در شرکتی خصوصی با ظاهر آراسته و زیبا و حقوق مکفی

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی