آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

1398-01-08

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با ظاهر آراسته به صورت نیمه وقت

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با ظاهر آراسته به صورت نیمه وقت

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی