آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-01-08

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 10 الی 18 و حقوق 2 م

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 10 الی 18 و حقوق 2 م

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی