آگهی استخدام کارمند خانم در شرکتی معتبر

استخدام کارمند خانم در شرکتی معتبر

1398-01-08

استخدام کارمند خانم در شرکتی معتبر با ظاهری شیک و آراسته و حقوق عالی

استخدام کارمند خانم در شرکتی معتبر با ظاهری شیک و آراسته و حقوق عالی

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی